مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین / معدل 18.6

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت آرمان گستر نوآور
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معمار

  توضیحات: طراحی مبلمان شهری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  عضو مرکز تحقیقات دانشگاه ازاد قزوین در گروه صنعت و ساختمان پژوهش درباره کیفیت و طراحی مبلمان شهری متناسب با نیازهای کشور و زیبا سازی شهری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز معماری ایران
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز معماری ایران
 • Pencil Sketch
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com