مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ارشاد / معدل 18.6
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علامه قزوینی / معدل 15.5
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شمسی پور / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی شراکت
  مالی و حسابداری/ سرپرست
 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه ارتین ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مسلط به استقرار و پیاده سازی کنترل های داخلی با تجربه شرکت های بورسی پتروشیمی،سیمان،دارو سازی..
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تهیه صورت های مالی ،تهیه بهای تمام شده و سایر بخش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار های حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین مالیاتی و بیمه و تجارت و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مدرک سرپرستی از جامعه حسابداران رسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شرکت در کلاس های کنترل داخلی ،استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،پولشویی ،ریسک و.....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با استانداردهای بین المللی IFRS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به استقرار و پیاده سازی کنترل های داخلی با تجربه شرکت های بورسی پتروشیمی،سیمان،دارو سازی..
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تهیه صورت های مالی ،تهیه بهای تمام شده و سایر بخش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار های حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به قوانین مالیاتی و بیمه و تجارت و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مدرک سرپرستی از جامعه حسابداران رسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شرکت در کلاس های کنترل داخلی ،استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،پولشویی ،ریسک و.....
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با استانداردهای بین المللی IFRS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com