مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند / معدل 14.33

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آزادگان فاخر
  منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com