مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی نقشه برداری
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه فرزانگان فولادشهر / معدل 19

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدریس نرم افزار های مرتبط با نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری
 • تدریس دروس تخصصی نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: همگام با تحصیل
دانش تخصصی
 • تدریس نرم افزار های مرتبط با نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری
 • تدریس دروس تخصصی نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نقشه برداری
https://.com