مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی طراحی صنعتی
  /دانشگاه سمنان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  انجمن علمی طراحی صنعتی و عمران دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ داور اولین دوره مسابقات صندلی مقوایی دانشگاه سمنان
 • اسفند ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بسیج دانشجوی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ طراحی صحنه تئاتر

  توضیحات: طراحی صحنه و اجرای دکور تئاتر فاطمی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۴
  انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ ارائه سمینار طراحی پایدار با همکاری دانشجویان معماری
 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ برگزاری تعزیه حسینی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شهرداری سمنان
  هنر/طراحی/ طراح و مجری

  توضیحات: طراحی و ساخت المان شهری با عنوان پروانه

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شخصی
  هنر/طراحی/ طراح ومجری

  توضیحات: طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ مسئول تبلیغات اردوی راهیان نور
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱
  انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ برگزاری مسابقه طراحی پایدار
 • بهمن ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۰
  انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ طراحی لوگو این مجموعه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با چوب WoodWorking
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فایبر کاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک: catia.ir
 • Keyshot
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • mentalray 3d max
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با چوب WoodWorking
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فایبر کاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com