مختصری از من

نمیتوان به کسی چیزی یاد داد تنها میتوان به او کمک کرد تا پاسخها را در درون خود بیابد.
"گالیله"
آماده همکاری با موسسه شما میباشم.در صورت نیاز تماس بگیرید.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی رياضي
  گرایش محض /دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس خصوصي دروس ریاضی به مدت دوسال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com