مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم الكترونيك صنعتي

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com