مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه ارشاد دماوند

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  النون
  کارآموز در قسمت کنترل پروژه

  توضیحات: یک دوره ی سه ماهه(240 ساعته)کارآموزی در این شرکت که تخصصش ساخت ایمیل هایی با سرور های ایرانی بود فعالیت داشتم.

https://.com