مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
  /دانشگاه پیامنور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت تجربی
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • اطلاعات و دانش شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: رشته تحصیلی
دانش تخصصی
 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت تجربی
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • اطلاعات و دانش شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: رشته تحصیلی
https://.com