مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه علم و صنعت / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس
  مهندسی صنایع/ کارشناس پروژه-مدیر داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم موسسه شکوه انقلاب
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه علم و صنعت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم موسسه شکوه انقلاب
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه علم و صنعت
https://.com