مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش علمی کاربردی- مالیاتی /دانشگاه واحد آزاد دماوند / معدل 14.24
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17.25

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت دایاطب
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: شرکت مذکور در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب :
  نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار کالای وارداتی .. شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). . تهیه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی طبق برگ سبز گمرکی .

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت نگین خوراک پارس
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: شرکت مذکور در زمینه واردات و تولید طعم های خوراکی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب :
  نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار مواد اولیه و کالای ساخته شده . شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). تهیه و تنظیم صورت قیمت تمام شده (گردش مواد،گردش کالا، صورت بهای تمام شده ).

 • خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت دنیای سازیبای پویا
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

  توضیحات: تهیه صورتهای مالی و ارایه به مدیران ارشد سازمان و حسابرسان شرکت .اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد .برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شرکت . طبقه بندی حسابها - و در صورت نیاز طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مریوط به موجودیهای انبار بر اساس سیستم مکانیزه شرکت . تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش . تهیه گزارشات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده . اماده سازی بستر مناسب جهت انبار گردانی پایان سال . تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک جهت دفاتر قانونی شرکت . کنترل بر نگارش دفاتر قانونی شرکت .برنامه ریزی به منظورحسابرسی ضمنی و پایان سال شرکت .

 • دی ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۵
  شرکت تولیدی نساج بایا
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

  توضیحات: شرکت مذکور در زمینه واردات و تولید انواع پارچه های مبلی و روکش صندلی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب :
  نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار مواد اولیه و کالای ساخته شده . شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). تهیه و تنظیم صورت قیمت تمام شده (گردش مواد،گردش کالا، صورت بهای تمام شده ).

 • آذر ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۰
  شرکت تولیدی بازرگانی درمانگر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: شرکت مذکور در زمینه واردات تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. شرح وظایف اینجانب:
  تهیه مغایرات بانکی . تهیه صورت گردش کالا. تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی . آنالیز حسابهای دریافتنی و پرداختنی . تحریر دفاتر معین و کل و روزنامه شرکت .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1379
  گذراندن دوره های حسابداری بازرگانی در سازمان مدیریت صنعتی .

پروژه ها

 • 1380
  تحریر دفاتر قانونی
  مسئول

  توضیحات: تحریر دفاتر قانونی شرکتهای گراش دریا، جهان دریا، جنوب دریا، هلال دریا از سال 1380 لغایت 1394.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اهل کار گروهی و انعطاف پذیری . اهل ورزش و زندگی سالم . اهل سینما و تائتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای راهکاران سیستم (حسابداری،انبار،فروش،خزانه داری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم (حسابداری، انبار،فروش، خزانه داری)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حسابداری دشت همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حسابداری سند پرداز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حسابداری رافع 7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حسابداری سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com