مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  پتروشیمی زاگرس
  مهندسی برق/ ابزار دقیق

  توضیحات: به عنوان کارگر نمونه در قسمت ابزار دقیق
  دارای درجه A+ مهارت در قسمت انالایزر

 • دی ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۹
  پتروشمی زاگرس
  مهندسی برق/ مخابرات

دانش تخصصی

 • ابزاردقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و کالیره دستگاه gas coromatography
 • انالایزر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و کالیبره آنالایزر های conductivity
 • انالیزر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کالیبره و تعمیر آنالایزرهای PH
دانش تخصصی
 • ابزاردقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و کالیره دستگاه gas coromatography
 • انالایزر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعمیر و کالیبره آنالایزر های conductivity
 • انالیزر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کالیبره و تعمیر آنالایزرهای PH
https://.com