مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور شمیرانات / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کشتیرانی سیمامارین
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com