مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم پزشکی
  گرایش تکنسین آزمایشگاه
 • 1391 تا 1391
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  حساس کالا
  مالی و حسابداری/ حسابداری مشتریان
 • بهمن ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  بازرگانی گله داری
  مسئول دفتر/ مسول دفتر-مسول سفارش
 • خرداد ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۰
  افق
  مسول خرید-تحصیلدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همکاری در کارهای خیریه و علمی تحقیقاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تعمیرات تخصصی تلفن همراه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیرات تخصصی تلفن همراه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com