مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 17.64

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پژوهشگاه نیرو (وزارت نیرو)
  منابع انسانی و آموزش/ پروژه ای (طراحی و تدوین فرآیندهای منابع انسانی)
 • خرداد ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۶
  آرین موتور پویا (میتسوبیشی)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس جذب و استخدام و نگهداشت
 • تیر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  همکاران سیستم
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس جذب و استخدام

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تدوین و چاپ 5 مقاله علمی پژوهشی در حوزه فرهنگ سازمانی و عدالت محوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com