مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالبت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر
از سطح دانشی و مهارت من باشد ، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم
محسوب می شود . از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت می برم . سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه و حالم را ناخوش.
مشتاق همکاری با افراد باهوش و قئی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش طراحی و صفحات وب /دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی / معدل 13.67
 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد / معدل 13.05

پروژه ها

 • 1395
  سایت گردشگری با برنامه نویسی asp.net

  توضیحات: معرفی مکانها و نقشه شهرستان سپیدان
  استفاده از سئو

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com