مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.11

پروژه ها

 • 1395
  تی نیوز
  توسعه تجاری
 • 1395
  میکسنا
  توسعه تجاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • برنامه نویسی ++C
  40% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com