مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه مازندران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی زیستی آروکو
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس PLC و ابزار دقیق

  توضیحات: برنامه نویسی PLC
  برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ
  طراحی سیستم ها SCADA
  طراحی Automation Arcirecure

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۰
  اداره برق مهرشهر کرج
  مهندسی برق/ کارشناس اتصالات سست

  توضیحات: به عنوان کارشناس اتصالات سست وظیفه نظارت بر پیمانکاران 400 ولت را بر عهده داشتم.

https://.com