مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پزشکی آتی طب نوسعه یگانه پارس
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر عامل

  توضیحات: دارای حدود 15 سال تجربه در زمینه آرتروپلاستی هیپ و زانو ،ACLو آرتروسکوپی و تروما

پروژه ها

 • 1395
  پیشرفت و ارتقا
  مدیرعامل

  توضیحات: دارای حدود 15 سال تجربه در زمینه آرتروپلاستی هیپ و زانو ،ACLو آرتروسکوپی و تروما (حدود 3000موردتوتال زانو و حدود 2000 مورد توتال هیپ و بایپولار )
  2- در ابندای قرار داد مبلغ 12 میلیارد ریال به صورت نقدی به شرکت برای تجهیزات شرکت پرداخت می شود.
  3-ست کامل جایگذاری پروتز زانو +سیستم اره و پرفراتور
  4-شرکت متعهد می شود سالانه حداقل مبلغ 40000000 میلیارد ریال از شرکت خریداری نماید که با پتانسیل موجود از نظر پرسنلی و جدیت شرکت در ارایه سرویس
  صحیح و موثر دور از انتظار نیست.
  5-پشتیبانی قوی نماینده انحصاری smith&nephew ما را در رسیدن به target فوق بسیار یاری خواهد نمود .
  6-امید که همکاری دو جانبه ما و آن شرکت محترم افق جدیدی در زمینه سرویس دهی صحیح با نگرش دو سویه بیمار محور و شرکت محور در آرتروپلاستی بگشاید.

افتخارات

 • 1395
  1-کسب نمایندگی محصولات DIGI MED
  2-کسب نمایندگی محصولات نیک جو ابزار
  3-کسب نمایندگی محصولات MEDIMWTAL
  4-کسب نمایندگی محصولات IMPLANET

دانش تخصصی

 • دارای حدود 15 سال تجربه در زمینه آرتروپلاستی هیپ و زانو ،ACLو آرتروسکوپی و تروما (حدود 3000موردتوتال زانو و حدود 2000 مورد توتال هیپ و بایپولار )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دارای حدود 15 سال تجربه در زمینه آرتروپلاستی هیپ و زانو ،ACLو آرتروسکوپی و تروما (حدود 3000موردتوتال زانو و حدود 2000 مورد توتال هیپ و بایپولار )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com