مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه تهران / معدل 16.82
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 15.63
 • 1384 تا 1387
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  / معدل 17.54

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  قرارگاه خاتم الانبیاء
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموزی در پروژه وصال شهرک کارشناسان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارایه مقالات کنفرانسی در کنگره بین المللی عمران در کشور
 • 1392
  آموزش نحوه مدلسازی و کاربرد نرم افزار در مهندسی عمران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش
 • موسیقی و نوازندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی ریسک لرزه ای پل ها در سیستم حمل و نقل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سازه با استفاده از آیین نامه های معتبر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی غیرخطی سازه های مهم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SAP 2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenSees
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • seismoMatch
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSI bridge
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی ریسک لرزه ای پل ها در سیستم حمل و نقل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سازه با استفاده از آیین نامه های معتبر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل سازی غیرخطی سازه های مهم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com