مختصری از من

به عنوان کسی که به رشته تحصیلی خود بسیار علاقه مند می باشم ،بسیار دوست دارم که در یکی از زمینه های کاری مدیر منابع انسانی ،مدیر پروژه و مدیر بازاریابی در یک سازمان موفق با محیط دوستانه فعالیت کنم و با اتکا بر ویژگی های شخصیتی نظیر انگیزه بالا،خلاقیت ،توانایی حل مسئله در سوق دهی سازمان به سوی اهداف و چشم اندازهایش موثر واقع شوم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.38

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  ویراتک شریف
  بازاریابی و فروش/ مسئول بازرگانی و فروش

  توضیحات: آشنایی با فرآیند شرکت در مناقصات
  آشنایی با فرایند استخدام و مدیریت منابع انسانی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  اپ نت
  بازاریابی و فروش/ مسئول بازرگانی و فروش
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  دفتر تجاری سازی شریف
  مهندسی صنایع/ مدیر پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دستیار آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف در درس ارزیابی کار وزمان استاد درس :دکتر اشراق نیای جهرمی
 • 1395
  دستیار آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف در درس ارزیابی کار وزمان استاد درس :دکتر اشراق نیای جهرمی دستیار آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف در درس تحقیق در عملیات 2 استاد درس :دکتر مدرس یزدی

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل داده و آنالیز فروش
  تحلیل گر و آنالیزگر سیستم
 • 1395
  پروژه چارت سازمانی
  کارشناس

  توضیحات: ترسیم چارت سازمانی و تعیین روابط مدیریتی
  تعیین شاخص های مدیریتی
  بررسی سیستم حقوق و دستمزد

 • 1395
  طراحی سیستم یکپارچه سلامت
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی
 • فیلم و سینما

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • tableau
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • powerbi
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک موسسه کانون زبان ایران
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: native
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com