مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی Business Marketing and Advertising
  /دانشگاه Raffles College Malaysia

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  SFM,مایکروتل,الکتریسیتی
  Operation Manager & Training Supervisor

  توضیحات: از سال 1389 تا 1391 Training Supervisor برای شرکت SFM(Samsung Field Marketing)
  از سال 1391 تا 1393 Operation Manager در بزرگترین فروشگاه سامسونگ ایران شرکت مایکروتل
  از سال 1393 تا 1394 Operation Manager در بزرگترین فروشگاه الکترونیکی ایران به نام الکتریسیتی
  8 سال سابقه فروش و بازاریابی در بازار جمهوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com