مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  خصوصی
  مسئول دفتر/ دستیار نصاب آسانسور و دوربین مدار بسته،اجرای سقف های بتنی

  توضیحات: اجرای سقف های بتنی

دانش تخصصی

 • کارشناسی ساخت و تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت هفتگانه icdl 1 , icdl2
دانش تخصصی
 • کارشناسی ساخت و تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com