مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسى نساجى
  گرایش پوشاك /دانشگاه صنعتى اميركبير / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  توليكا
  هنر/طراحی/ طراح لباس
 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  تين پوش
  كار آموز

پروژه ها

 • 1395
  طراحى لباس فرم براى شركت لوازم آرايشى سفير
  طراح و مجرى طرح
 • 1392
  انجام پايان نامه دانشگاهى تحت عنوان شناسايى پارچه هاى تارى پودى موجود در بازار
  محقق
 • 1392
  ارزيابى رقباى بازار براى شركت توليكا
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنا به اصول طراحى پارچه
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد درسى در دانشگاه
 • دانش و مهارت طراحى لباس
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد درسى در دانشگاه و گذراندن دروه هاى آزاد طراحى لباس
 • مهارت الگو سازى و خیاطى- نازک دوزى و زخیم دوزى
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فنى حرفه اى نازك دوزى و زخيم دوزى

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارر gemini
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار gerber
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار illustrator
  40% Complete
  عنوان مدرک: تحت تعليم
 • نرم افزار marvelous
  40% Complete
  عنوان مدرک: تحت تعليم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تحت تعليم
دانش تخصصی
 • آشنا به اصول طراحى پارچه
  20% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد درسى در دانشگاه
 • دانش و مهارت طراحى لباس
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن واحد درسى در دانشگاه و گذراندن دروه هاى آزاد طراحى لباس
 • مهارت الگو سازى و خیاطى- نازک دوزى و زخیم دوزى
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فنى حرفه اى نازك دوزى و زخيم دوزى
https://.com