مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه جامع علمی کاربردی مخابرات تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مخابرات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فنی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com