مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش MBA /دانشگاه دوره های اموزشی دانشگاه تهران
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی برق و الکتونیک
  گرایش الکتونیک /دانشگاه سراسری مازندران / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  عمارت پارس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیریت برندینگ و توسعه
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  Allayan Tobacco
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت برندینگ و توسعه

  توضیحات: در زمینه کاری توانستم به موفقیت نسبی را کسب نمایم .
  و زمنه ساز پیشرفتم در مراحل بعدی کسب و کارم گردید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به مطالعه و توسعه فردی و در زمینه ورزشی 2 رشته ورزشی را بصورت تخصصی در حال ادامه دادن هستم

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Online Trading (تجارت آنلاین)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • amazon trading
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • made in china
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Online Trading (تجارت آنلاین)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com