مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه جامع علمی و کاربردی / معدل 13.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com