مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بیمه /دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال / معدل 16
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی شیمی کاربردی
  /دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com