مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com