مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ارشاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کاندینو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: نیمه وقت

 • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه خدیجه کبری
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  شرکت گوچی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com