مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
  گرایش بین الملل /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 17.44
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی امور گمرکی
  گرایش امور گمرکی /دانشگاه علوم اقتصادی تهران / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کاله
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  سپیده ماهان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  گنجینه طوس
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی خارجی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  آرمان تجارت ترخیص
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا - کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مکاتبات بازرگانی موسسه مطالعات بازرگانی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: i5

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
 • SAP FICO
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: I5
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مکاتبات بازرگانی موسسه مطالعات بازرگانی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: i5
https://.com