مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق قدرت
  گرایش ماشين هاي الكتريكي /دانشگاه ازاد يادگار امام
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه يادگار امام

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Elementary 3
https://.com