مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نویسندگی.و عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com