مختصری از من

دارای مدرک اتوماسیون اداری از سازمان فنی و حرفه ای.
(Word, Excel, Access, Power point)
دارای مدرک کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار از سازمان فنی و حرفه ای.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش تجارت بین الملل /دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز / معدل 1658

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس به صورت خصوصی
 • 1393
  تدریس به صورت خصوصی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجارت بین الملل

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدبریت بازرگانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجارت بین الملل
https://.com