مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم ایمنی و اطفای حریق
  گرایش اطفا حریق /دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۹۰
  خدمات ایمنی واتش نشانی اتش سواریزد
  ایمنی و محیط زیست/ مدیرفنی

دانش تخصصی

 • نصب و راه اندازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اعلام و اطفا حریق و اسپرینکلرها آموزشکده حریق ایران
 • مدیریت و ارزیابی ریسک
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی مروجان بهره وری
 • ریشه یابی و تجزیه و تحلیل حوادث
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی مروجان بهره وری
دانش تخصصی
 • نصب و راه اندازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اعلام و اطفا حریق و اسپرینکلرها آموزشکده حریق ایران
 • مدیریت و ارزیابی ریسک
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی مروجان بهره وری
 • ریشه یابی و تجزیه و تحلیل حوادث
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت مهندسی مروجان بهره وری
https://.com