مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی روابط عمومی
  گرایش امور رسانه /دانشگاه فرهنگ و هنر1 / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1389
  کسب رتبه اول در مسابقات مطالعه و تحقیق. کسب تقدیر نامه از شهرداری منطقه 12بعنوان بانوی فرهیخته

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • فضاسازی و طراحی محیطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی گرافیک

ابزار و نرم افزار

 • کاشی شکسته و ویترای
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی گرافیک

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فضاسازی و طراحی محیطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی گرافیک
https://.com