مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد واحد زنجان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نهضت حفظ الصّحهء آذربایجان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس زبان های ترکی استانبولی و آذربایجانی - تدریس کاربری گیاهان دارویی - تدریس فروشندگی فرآورده های طبیعی - تدریس دوره ماساژدرمانی - کنفرانس کارآفرینی و کنفرانس اعتیاد از منظر طب سنتی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - پژوهش در حوزه روانشناسی فروش با بررسی کسب و کارها در جامعه آماری استان زنجان

پروژه ها

 • روانشناسی فروش
  پژوهشگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • امور خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گیاه درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گیاه درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
https://.com