مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی تکنولوژی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دیلمان لاهیجان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  فرودگاه امام خمینی
  مهندسی برق/ برق

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com