مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آرد ستاره
  مالی و حسابداری/ کارپرداز امور اداری
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت پست
  کارمند اداری
 • بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸
  شرکت نمایشگاههای بین المللی
  مالی و حسابداری/ انباردار وکارپرداز
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت پست
  کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: برنامه هلو وتاحدودی سپیدار
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com