مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه گیلان / معدل 14.8
https://.com