مختصری از من

با انگیزه، متعهد و علاقه مند به یادگیری در بخش های مختلف. در پی پیشرفت کاری و برای رسیدن به هدف تمام تلاشم را میکنم.

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  لایتک دانشگاه صنعتی شریف
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روابط عمومی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  پیشگامان صنعت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس
 • بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  دانشگاه پیام نور قائم شهر
  استاد

  توضیحات: تدریس دروس اقتصاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس در دانشگاه پیام نور قائم شهر در رشته اقتصاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به کارهای اجتماعی و ورزشی و هنری و فرهنگی هستم. تا آنجایی که بتوانم در فعالیت های خیریه داوطلبانه شرکت میکنم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه های office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه های office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی و تولید محتوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com