مختصری از من

معدل ديپلم 17.08

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مديريت صنعتى
  گرایش تجميع /دانشگاه پيام نور گلپايگان / معدل 14.2

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك رسمى سازمان فنى و حرفه اى
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Interchange 3
https://.com