مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم الکتروتکنیک
  / معدل 11

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com