مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه پیام نور همدان / معدل 16.13
https://.com