مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی الوند / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  بیمارستان بعثت همدان
  اپراتور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com