مختصری از من

 مغایرت گیری بانکی- ثبت و پیگیری واریزی ها- رفع مغایرت و هماهنگی با سایر واحدهای مالی شرکت

 کنترل اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم قبل از پرداخت

 آشنایی با مفاهیم، قوانین و مقررات مالیاتی-تامین اجتماعی- حقوق و دستمزد - قانون کار و تجارت

 آشنایی با تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش

 صدور چک و ثبت آن در سیستم

 تهیه گزارش های مختلف مالی مدیریتی و ارسال برای مدیر مالی

 ثبت ضمانت نامه ها و گارانتی ها در فایل اکسل

 تنخواه گردانی و ثبت تنخواه در سیستم

 بررسی اسناد فروش به منظور تأیید و نگهداری آنها
 
 همکاری در بایگانی اسناد حسابداری

 همکاری در انبار گردانی پایان سال مالی در 6 انبار شرکت

 تسلط کامل بر نرم افزاراکسل و تهیه گزارش های مختلف برای بخش های مالی از طریق این نرم افزار

 دارای روحیه مثبت ، توانایی کار گروهی و مسئولیت پذیر در محیط کار

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه عصر دانش

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بونیلیور
  مالی و حسابداری/ حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MS-EXCEL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS-WORD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP-SAGE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS-EXCEL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS-WORD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP-SAGE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com