مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه بوعلی سینا (همدان) / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Msp از موسسه توسعه
 • نرم افزار اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی پیشرفته ی اکسل موسسه توسعه

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Msp از موسسه توسعه
 • نرم افزار اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی پیشرفته ی اکسل موسسه توسعه
https://.com