مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشوران تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ هنرآموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  تدریس در هنرستانهای شهرستان جلفا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com