مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 17.05
 • 1382 تا 1388
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 12.05

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۲
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/
https://.com