مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد واحد دزفول

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پتروشیمی دماوند_شرکت عمران ساحل
  کارشناس کیوسی و دفتر فنی تست پکیج
 • فروردین ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶
  NGL3200 شرکت عمران ساحل
  کارشناس کنترل کیفیت
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  طرح افزایش زودهنگام منطقه نفتی غرب کارون(شرکت ساختمانی و مهندسی میسان)
  بازرس کنترل کیفیت(جوش-فیتاپ-تست پکیج-REINESTATEMENT)
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  فاز گازی22-23-24(شرکت مهندسی ساختمانی جهانپارس-پتروسینا) اجرای پایپینگ
  بازرس کنترل کیفیت(بازرس جوش فیتاپ.ساپورت)

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره بازسی جوش 1
 • اشنایی باPWHT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با PIPING PLAN-ISO METRIC-P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناخت متریال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با ASME-API1104-AWS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مهارتهای هفتگانه(ICDL)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره بازسی جوش 1
 • اشنایی باPWHT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با PIPING PLAN-ISO METRIC-P&ID
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناخت متریال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با ASME-API1104-AWS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com